Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

ul. Żołnierska 18 a, 10-561 Olsztyn
Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Oddziału: dr n. med. Wanda Badowska
Sekretariat tel. 89 539 33 76
e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl