Zakład i Oddział Kliniczny Radioterapii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO w Olsztynie

X

Zakład i Oddział Kliniczny Radioterapii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO w Olsztynie

Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. 89 5398527
e-mail: ord.radioterapia@poliklinika.net
Lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Radioterapii: dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk