Zakład Radioterapii Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie

X

Zakład Radioterapii Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
tel. 85 6646753
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl
Kierownik Zakładu Radioterapii: dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski