Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

X

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 81 4541358
e-mail: lekkp@gazeta.pl
Kierownik Zakładu: dr n. med. Krzysztof Paprota