Przełomowa terapia w leczeniu glejaka u dzieci

Tovorafenib dostępny dla pacjentów pediatrycznych od 6 miesiąca życia (mamy nadzieję, także wkrótce w Polsce). Jest to pierwsza zarejestrowana terapia systemowa u pacjentów pediatrycznych z glejakiem o niskim stopniu złośliwości z obecnością rearanżacji genu BRAF, w tym fuzji. Amerykańska instytucja rządowa: Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała tę terpię w trybie przyspieszonym 23 kwietnia 2024 r. Piszemy o niej w całości za postem opublikowanym przez Magdalenę Undro Łokietek na facebookowej grupie Guzy mózgu i dzieci

X

Przełomowa terapia w leczeniu glejaka u dzieci

Tovorafenib _guzy_mózgu

Przełom w leczeniu glejaka

FDA przyspieszyło rejestrację Tovorafenibu u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie glejakiem, w niskim stopniu złośliwości ze zmienionym BRAF.

Obserwowałam badania nad Tovorafenib od 2 lat. Od kilku dni wzruszona i zachwycona wynikami, które zmieniają leczenie i podejście do leczenia opornych glejaków, nawet u najmniejszych pacjentów. Wniosek o zatwierdzenie rejestracji, uzyskał przyspieszoną akceptację na podstawie ogólnego wskaźnika odpowiedzi i czasu trwania odpowiedzi. Odpowiedzi były znakomite, dlatego zgłoszeniu przyznano priorytetową recenzję i oznaczenie jako przełomowe – lek sierocy.

Wyobraźcie sobie guzy, oporne na leczenie, które znikają, zmniejszają się na terapii, która przynosi mniej skutków ubocznych niż chemioterapia.

W dniu 23 kwietnia 2024 r. Agencja ds. Żywności i Leków przyznała przyspieszoną rejestrację Tovorafenibu (Ojemda, Day One Biopharmaceuticals, Inc.) dla pacjentów w wieku 6 miesięcy i starszych z nawrotowym lub opornym na leczenie glejakiem o niskim stopniu złośliwości (LGG) z fuzją BRAF lub rearanżacja, lub mutacja BRAF V600.

Jest więc to pierwsze zatwierdzenie przez FDA terapii systemowej w leczeniu pacjentów z dziecięcymi LGG, z rearanżacjami BRAF, w tym fuzjami. Dlaczego pierwsze, skoro mamy wiele inhibitorów zatwierdzonych i podawanych naszym wojownikom dla LGG z rearanżacjami BRAF?

Tovorafenib (DAY101) to doustny, badany inhibitor kinazy RAF typu II, którego celem jest kluczowy enzym w szlaku sygnałowym MAPK i typu II ma tu największe znaczenie. Glejak o niskim stopniu złośliwości u dzieci jest zasadniczo chorobą jednościeżkową, gdzie większość tego typu guzów jest spowodowana zmianami genomicznymi wpływającymi na szlak kinazy białkowej aktywowanej mitogenami/ERK (MAPK), głównie przez fuzje KIAA1549BRAF i mutacje BRAF V600E. To sprawiło, że tego typu guzy, ​​stały się jest idealnym kandydatem do leczenia ukierunkowanego na szlak MAPK. Inhibitor BRAF typu I, Dabrafenib, w połączeniu z inhibitorem MEK, Trametynibem, został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do leczenia guzów naszych wojowników z mutacją BRAF V600E. Jednakże to połączenie, nie zostało zatwierdzone do leczenia pacjentów z nowotworami zawierającymi fuzje BRAF, ponieważ inhibitory RAF typu I, są w tym przypadku nieskuteczne i mogą paradoksalnie nasilać wzrost guza.

Inhibitor RAF typu II, Tovorafenib (dawniej DAY101, TAK-580, MLN2480), wykazał obiecującą aktywność i dobrą tolerancję u pacjentów z fuzją BRAF. Odpowiedź guza była niezależna od podtypu histologicznego, rodzaju zmiany BRAF (fuzja vs. mutacja), liczby wcześniejszych linii leczenia i wcześniejszego stosowania inhibitora szlaku MAPK.

Trwa właśnie LOGGIC/FIREFLY-2, dwuramienne, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, globalne badanie fazy 3, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tovorafenibu w monoterapii w porównaniu z obecnym standardem leczenia chemioterapią u pacjentów, stosowaną od ponad 20 lat. Jeśli badanie zakończy się sukcesem, Tovorafenib stanie się lekiem pierwszego rzutu w leczeniu wielu glejaków. Co to oznacza?

Wielu naszych wojowników uniknie chemioterapii.

Obiecujące dane dotyczące aktywności Tovorafenibu, właściwości penetracji OUN, mocne uzasadnienie naukowe w połączeniu z akceptowalną tolerancją i profilem bezpieczeństwa obserwowanym u pacjentów, doprowadziły do ​​tego, że grupa robocza SIOPe-BTG-LGG nominowała Tovorafenib do porównania z chemioterapią jako definiujący na nowo leczenie nowozdiagnozowanego glejaka. Dane dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i odpowiedzi funkcjonalnej, wygenerowane w wyniku badań, które trwają, staną się kamieniem milowym tej zmiany.
Czekamy na nią z niecierpliwością!

Niestety z wszystkich krajów, gdzie odbywa się rekrutacja, nie widzimy Polski. Wywalczymy!

Tekst: Magdalena Undro Łokietek założyciel i admistrator Guzy mózgu u dzieci

Rodzicom dzieci, które walczą z guzem mózgu polecamy grupę Guzy mózgu u dzieci – znajdziecie tu wsparcie i doświadczenia wielu innych rodziców w podobnej sytuacji.