Puls Medycyny ogłosił Listę 100

Po raz  21. Puls Medycyny ogłosił wyniki prestiżowego rankingu Lista Stu.  Plebiscyt, w ramach którego stworzono listę  wyróżnia 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz systemie ochrony zdrowia. W tym roku ponownie na liście znaleźli się specjaliści z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej oraz osoby działające w organizacjach pacjenckich.

X

Puls Medycyny ogłosił Listę 100

LISTA 100

Lista Stu powstaje we współpracy z jurorami, zaproszonymi przez „Puls Medycyny”. Kandydatów oceniało 45 ekspertów. Za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie jury uznało prof. Macieja Banacha, natomiast osobą mającą największy pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce już po raz trzeci okazał się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Wśród wyróżnionych z dziedziny Medycyna na liście znaleźli się:

  • 15. Krzysztof Kałwak, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej (tzw. Przylądka Nadziei); prezydent European Bone Marrow Transplant Group (EBMT) Working Party Pediatric Diseases (od kwietnia 2023 r.), wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku.
  • 24. Piotr Kaliciński, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii dziecięcej i transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, członek Rady Naukowej IPCZD; przedstawiciel IPCZD w Komitecie Sterującym Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. przeszczepów u dzieci (ERN Transplant-Child), członek: Komitetu Sterującego Pediatric Unresectable Liver Tumor Observatory (PLUTO), Krajowej Rady Transplantacyjnej.
  • 59. Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
  • 62. Krystyna Chrzanowska, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii i genetyki klinicznej; kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; konsultant wojewódzka w dziedzinie genetyki klinicznej dla województwa mazowieckiego; przewodnicząca Rady Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia; członek Rady ds. Chorób Rzadkich przy MZ; członek: Komitetu Wykonawczego Europejskiego Wspólnego Programu dla Chorób Rzadkich (EJP RD) 
(2019-2023), Komitetu Genetyki 
Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Komitetu Wykonawczego Orphanet w Polsce; krajowy koordynator projektu Orphanet.
  • 74. Anna Raciborska, dr hab. n. med., prof. IMiD, spec. biologii molekularnej, pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; członek komitetu wykonawczego: Euro Ewing Consorcium, Fight Osteosarcoma Through European Reaserch (FOSTER); standing member of the St. Jude Global Alliance Regional Advisory Committee; zastępca przewodniczącego Polskiej Grupy Mięsakowej w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; ekspert Agencji Badań Medycznych oraz programu Wirtualnego Instytutu Badawczego w dziedzinie naukowej: biotechnologia medyczna — onkologia.

W dziedzinie System Ochrony Zdrowia wyróżnieni zostali m.in.:

  • 49. prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej; senator RP X kadencji, posłanka na Sejm RP
X kadencji (KO), zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, członkini Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodnicząca 4 zespołów parlamentarnych do spraw: Chorób Rzadkich, Dzieci, Transplantacji oraz Zespołu „Rodzice dla klimatu”.
  • 71. prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, specjalista chirurgii dziecięcej; kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych; przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Wszystkim Wyróżnionym serdecznie gratulujemy,

Redakcja onkorodzice.pl