ARA-C

X

ARA-C

lek cytostatyczny – antymetabolit, stosowany w leczeniu białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych,  zaliczany do leków o dużym ryzyku wywołania wymiotów

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.