Bactrim, Biseptol 

X

Bactrim, Biseptol 

  • Kategoria: Bakteriostatyki

Skład:sulfamethoxazolum + trimethprimum

Wskazania:Głównie stosowany w leczeniu i profilaktyce zakażeń dróg oddechowych, gdy istnieją powody przemawiające za zastosowaniem sulfametoksazolu i trmetoprimu zamiast jednoskładnikowego antybiotyku.

Bakteriostatyk stosowany w leczeniu i profilaktyce zakażeń dróg oddechowych (np. pneumocystozowego zapalenia płuc – PCP).

Droga podania

metoda podania

Doustnie

(tabletki)

Opis

Biseptol/Bactrim można zastosować po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w porównaniu z innymi dostępnymi produktami leczniczymi, sprawdzeniu danych epidemiologicznych i oporności bakterii.

Wskazania lecznicze są ograniczone do zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na kotrimoksazol. Stosowany najczęściej w zakażeniach dróg oddechowych, w przypadku gdy istnieją powody przemawiające za zastosowaniem sulfametoksazolu i trmetoprimu zamiast jednoskładnikowego antybiotyku.

Inne wskazania to: zapalenia zatok, ostre zapalenia ucha środkowego (wyłącznie po badaniu bakteriologicznym), ostre i przewlekle zakażenia  układu moczowego i gruczołu krokowego, zakażenia przewodu pokarmowego (dur brzuszny i paradury, czerwonka bakteryjna, biegunka podróżnych wywołana przez szczepy E. coli) oraz inne zakażenia bakteryjne (np. nokardioza).

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.