Gleevec 

X

Gleevec 

tzw. TKI (tyrosine kinase inhibitor), lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy białkowo-tyrozynowej. Stosowany m.in przy Ph+ ALL (patrz Imatynib)

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.