Heviran

X

Heviran

 • Kategoria: Przeciwwirusowe
 • Terapia wspomagająca

Skład:Acyklowir

Inne nazwy:Hascovir, Hevipoint

Wskazania:Lek przeciwwirusowy, stosowany wobec wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 oraz wirusa ospy wietrznej i półpaśca.

Lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.

Droga podania

metoda podania

Doustnie

(tabletki)

metoda podania

Dożylnie

(wlew)

 

Opis leku

Preparat jest wskazany:

 • w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (za wyjątkiem zakażeń u noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia oraz ciężkich zakażeń u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością)
 • w zapobieganiu nawrotom zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki pospolitej u osób z prawidłową odpornością
 • w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.

Skutki uboczne

Część pacjentów może doświadczyć skutków ubocznych, najczęściej są to:

 • Nudności i wymioty
 • Zmęczenie lub słabość
 • Ból głowy
 • Biegunka
 • Podrażnienie skóry w miejscu dożylnym lub w miejscu podania na skórę

Rzadziej występujące skutki uboczne to:

 • Wysypka, swędzenie, pokrzywka
 • Zawroty głowy
 • Senność
 • Problemy z nerkami
 • Problemy z wątrobą

Wszystkie podejrzewane działania niepożądane należy zgłaszać lekarzowi.

Dodatkowe informacje

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także o tych wydawanych bez recepty.

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji preparatu z innymi lekami, jednak niektóre leki (np. probenecyd, cymetydyna, niektóre leki immunosupresyjne stosowane u chorych po przeszczepach) mogą powodować zwiększenie stężenia acyklowiru we krwi.

Zalecane jest kontrolowanie stężenia teofiliny podawanej podczas stosowania acyklowiru.

Ulotka leku Hascovir (tabletki 200mg)

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.