Imatynib

X

Imatynib

tzw TKI (tyrosine kinase inhibitor), organiczny związek chemiczny, inhibitor hamujący receptory kinazy tyrozynowej, stosowany jako lek terapii celowanej w leczeniu m.in. pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL).

tzw TKI (tyrosine kinase inhibitor), organiczny związek chemiczny, inhibitor hamujący receptory kinazy tyrozynowej, stosowany jako lek terapii celowanej w leczeniu m.in. pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL).

Droga podania

metoda podania

Doustnie

(tabletki)

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.