Lanvis

X

Lanvis

  • Kategoria: Chemioterapia

Inne nazwy:6-TG, 6-tioguanina

Wskazania:Ostra białaczka szpikowa (AML) i ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), przewlekła białaczka szpikowa.

Lek cytostatyczny – antymetabolit, spowalnia namnażanie szybko dzielących się komórek, w tym nowotworowych. Stosowany w chemioterapii ostrych białaczek, szczególnie ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.

Droga podania

metoda podania

Doustnie

(tabletki)

Najczęstsze działania niepożądane:

leukopenia, małopłytkowość, nudności i wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, martwica i perforacja jelit, hepatotoksyczność, neurotoksyczność.

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.