Merkaptopuryna

X

Merkaptopuryna

  • Kategoria: Chemioterapia

Skład:Mercaptopurinum

Wskazania:Lek stosowany w celu wywołania remisji oraz w leczeniu podtrzymującym w ostrej białaczce limfoblastycznej, ostrej białaczce mieloblastycznej, przewlekłej białaczce granulocytowej.

lek przeciwnowotworowy i immunosupresyjny stosowany w leczeniu niektórych białaczek i chorób autoimmunologicznych m.in. ostrej białaczki limfoblastycznej i ostrej białaczki mieloblastycznej.

Droga podania

metoda podania

Doustnie

(tabletki)

Opis

Lek przeciwnowotworowy (cytostatyczny), antymetabolit, analog puryn, w postaci tabletek doustnych. Główne zastosowanie to wywołanie remisji oraz w leczeniu podtrzymującym w ostrej białaczce limfoblastycznej, ostrej białaczce mieloblastycznej, przewlekłej białaczce granulocytowej. Dodatkowo lek może być stosowany przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego i Crohna.

Przy jednoczesnym podawaniu z allopurynolem, tiopurynolem i oksypurynolem, dawkę merkaptopuryny należy zmniejszyć do 1/4 lub indywidualnie.

Merkaptopuryna działa mielosupresyjnie – prowadzi do leukopenii i małopłytkowości, rzadziej do niedokrwistości. WYmagana jest regularna morfologi (podczas indukcji remisji białaczki – codziennie, a podczas leczenia podtrzymującego – w zależności od stanu pacjenta). Przy nadmiernym spadku ilości leukocytów i płytek krwi podawanie leku powinno być przerwane. gdyż może zwiększać ryzyko zakażeń i pojawienia się krwawień. Po odstawieniu leku praca szpiku wraca do normy.

Szczepionki
W czasie leczenia merkaptopuryną nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Niedobór metylotransferazy tiopurynowej
Niektórzy pacjenci mają wrodzony niedobór metylotransferazy tiopurynowej (TPMT), niska aktywność tego enzymu może zwiększać mielosupresyjne działanie merkaptopuryny, dlatego u tych pacjentów zaleca się zmniejszenie dawki leku, nawet do 25% dawki podstawowej.

Rozważyć stosowanie leku jeśli:

  • wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
  • ciąża,
  • ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
  • ciężka leukopenia (liczba leukocytów <1500/µl, liczba neutrofilów <200/µl),
  • ciężka małopłytkowość (liczba płytek krwi <75 000/µl),
  • aplazja szpiku.

Sposób podawania leku:

Podawać po posiłku w odstępie min 30min od produktów mlecznych. U osób z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek należy monitorować ich pracę (badanie aktywności ALT, AST i stężenia bilirubiny) i w razie konieczności rozważyć stosowanie mniejszych dawek.

    Źródła:

  1. https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=542

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.