Nelarabina

X

Nelarabina

lek stosowany dla T-ALL najczęściej w przypadkach gdy nie było reakcji na leczenie lub przy wznowie. Niszczy komórki T-ALL poprzez zahamowanie syntezy DNA i – w konsekwencji – powoduje apoptozę komórek białaczki.

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.