Szczepienia przeciwko COVID-19 niestety nie dla onkorodziców

Szczepienia przeciw COVID-19 są od kilku miesięcy gorącym tematem w mediach i wielu z nas śledzi go uważnie, czekając na przychylną decyzję dla rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi i po HSCT. Docierają do nas obiecujące informacje o coraz większych dostawach szczepionek i przyspieszeniu programu szczepień. Niestety w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy bardzo niepomyślną dla nas informację o odmowie poszerzenia grup priorytetowych między innymi na rodziców dzieci onkologicznych i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

X

Szczepienia przeciwko COVID-19 niestety nie dla onkorodziców

Covid_vaccine

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak poważnym zagrożeniem dla dzieci leczonych onkologicznie, w tym poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, są różnego rodzaju zakażenia. Jednym  z nich jest zakażenie wirusem SARS-CoV-2, które może okazać się śmiertelne. Już w styczniu tego roku, gdy tylko rodzicom przedwcześnie urodzonych dzieci udało się uzyskać dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 w pierwszej kolejności, ruszyły apele z prośbą o umożliwienie wczesnego dostępu do szczepień przeciwko Covid-19 także dla rodziców dzieci onkologicznych.

Zaszczepieni rodzice to bezpieczeństwo dla dzieci, które wiele tygodni spędzają na oddziałach onkologicznych, ale także dla innych rodziców i dla personelu medycznego, a choroba rodzica (koronawirus) to dodatkowy stres i kolejny dramat dla całej rodziny dziecka chorego na nowotwór. Obecnie jeśli rodzic chce odwiedzić dziecko leżące na onkologii, musi wykonać test w kierunku SARS-CoV-2.

Już 7 stycznia, prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz prof. dr. hab. n. med. Tomasz Szczepański, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wystąpili do ministra zdrowia z prośbą o włączenie do grup priorytetowych szczepień przeciw COVID-19 rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

Prof. Jan Styczyński tłumaczy: 1

„Uzasadnieniem dla takiej prośby jest fakt, że nasi pacjenci są z reguły bardzo intensywnie izolowani, a jednak dochodzi u nich do zakażeń — i to głównie od rodziców. W ostatnim kwartale ubiegłego roku u ponad 20 proc. z aktualnie leczonych dzieci onkologicznych doszło do zakażeń, pomimo ogromnych starań w zakresie prewencji dla tych pacjentów. W większości przypadków były to zakażenia przekazywane od rodziców. Kilku z naszych pacjentów zmarło z powodu COVID-19”

Dodaje także:

“Mówimy o ok. 1200 rodzinach, bo tyle dzieci rocznie w Polsce ma diagnozowane choroby nowotworowe. Zaszczepienie rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych ma szanse zatrzymać rozwój tych zakażeń i zapobiec dalszym powikłaniom. Szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć ludzkości, praktycznie doprowadziły do eliminacji szeregu groźnych chorób. W ciągu 12 miesięcy w Polsce zmarło na COVID-19 ponad 46 tys. osób, niekiedy prawie całe rodziny”

25 stycznia 2021 Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu wystosowała podobny apel do Premiera oraz Ministra Zdrowia, w którym prosi o umożliwienie wczesnego dostępu do szczepień przeciwko Covid-19 dla rodziców, których dzieci znajdują się oddziałach onkologicznych. Inicjatywę Fundacji poparł prof. dr med. Jacek Wachowiak, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i hematologii dziecięcej w województwie wielkopolskim. 2

Apel Fundacji dostępny jest pod linkiem.

Kolejne interwencje podejmowały u Rzecznika Praw Pacjenta organizacje wspierające rodziny dzieci chorych onkologicznie oraz adwokatka Wielgolawską-Pilas, przewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 3.

Niestety w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy informację o odmowie poszerzenia grup priorytetowych, z dwóch różnych źródeł:

  • na spotkaniu Rady Organizacji Pacjentów z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta Pana Ministra Bartłomieja Chmielowca.
  • w piśmie od Ministerstwa Zdrowia – odpowiedź na apel ze stycznia Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Prof. Styczyńskiego (a także w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej).

Treść oficjalnej odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia, w piśmie podpisanym przez Huberta Życińskiego, Zastępcę Dyrektora, brzmi następująco:

Prof. dr hab. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Szanowny Panie Profesorze,
w odpowiedzi na pismo w sprawie priorytetowego przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19 u rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, z przykrością informuję, że nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Decyzje odnoszące się do poszczególnych etapów szczepień oraz zakwalifikowanych do nich grup zostały wypracowane w wyniku szerokich konsultacji i we współpracy z ekspertami. Zgłaszane uwagi i postulaty odnoszące się do ww. regulacji są szczegółowo analizowane we współpracy z właściwymi organami.
Jednocześnie informuję, że aktualnie nie jest planowane dalsze rozszerzanie grup priorytetowych, a wysiłki są skierowane na objęcie programem szczepień kolejnych roczników. Ministerstwo Zdrowia podejmuje starania na rzecz zaszczepienia możliwie najliczniejszej grupy osób w jak najkrótszym terminie.

Jest nam niezmiernie przykro, że rodzice, których dzieci dotyka choroba onkologiczna, poza dużym stresem związanym z leczeniem i utrzymaniem funkcjonowania rodziny, nie mogą liczyć na wsparcie w postaci dostępie do szczepień w tym dodatkowo trudnym czasie jakim jest pandemia. Szczepienia przeciwko COVID-19 mogłyby choć w niewielkim stopniu przyczynić się do odzyskania u onkorodziców poczucia bezpieczeństwa i obniżenia poziomu stresu , a przede wszystkim chronić najsłabszych, czyli dzieci z obniżoną odpornością.

Pomimo tych wiadomości, będą wysyłane z ramienia organizacji wspierających dzieci onkologiczne i ich rodziny, dalsze apele o przeprowadzenie szczepień przeciwko COVID-19 u onkorodziców.

Przypisy
  1. pulsmedycyny.pl/szczepienia-przeciw-covid-19-u-pacjentow-onkologicznych-1111713
  2. www.zwrotnikraka.pl/apel-o-dostep-do-szczepien-dla-rodzicow-dzieci-chorych-onkologicznie/
  3. kobieta.onet.pl/szczepionka-przeciwko-covid-19-nie-dla-rodzicow-dzieci-chorych-ba-raka/zn4rfnm