Terapia CAR-T refundowana dla dzieci

Od 1 września 2021 roku leczenie, w certyfikowanych ośrodkach, terapią CAR-T dzieci i młodych dorosłych do 25 r.ż. z ostrą białaczką limfoblastyczną, będzie w pełni finansowane przez NFZ. To długo wyczekiwana wiadomość dla rodziców dzieci chorych na B-ALL, u których wykorzystano wszystkie możliwości leczenia. Dotychczasowy koszt takiej terapii wynosił od. 1,4 mln złotych.

 

 

X

Terapia CAR-T refundowana dla dzieci

3d,Illustration,Of,T,Cells,Attacking,Cancer,Cells

Formalnie preparat tisagenlecleucel stosowany w terapii CAR-T został podany w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w dniu 2021-09-01 (jako załącznik w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 2021-08-17):

https://www.gov.pl/…/f5faec7e-1fc8-46af-b76c-4cf910047e7b

Krótkie przypomnienie kilku faktów o terapii CAR-T:
  • terapia CAR-T (tisagenlecleucel) została zarejestrowana w Europie w sierpniu 2018 r w leczeniu opornej i nawrotowej ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B u dzieci oraz osób dorosłych do 25. r.ż.,
  • obecnie CAR-T jest terapią ratunkową, tzw. ostatniej szansy, gdy zostały wykorzystane wszystkie inne możliwości leczenia; warunkiem zastosowania tej terapii jest niepowodzenie co najmniej dwóch linii leczenia systemowego,
  • u dzieci CAR-T stosowane jest w Polsce od 1,5 roku,
  • terapia w Polsce została podana już u 9 dzieci,
  • jedynym ośrodkiem prowadzącym terapię CAR-T u dzieci jest Wrocław, trwają przygotowania kolejnych ośrodków,
  • średnio terapii CAR-T może potrzebować rocznie 10-15 małych pacjentów,
  • obecny koszt to ok. 1,4 mln zł, jednak w przyszłości jest szansa na “polskie CAR-T”, które będzie znacznie tańsze,
  • wyniki leczenia są tak obiecujące, że w przyszłości CAR-T może będzie stosowana wcześniej (a nie jako leczenie trzeciej linii jak obecnie) przy pierwszej wznowie, lub w leczeniu pierwszej linii.
Ciekawie o terapii CAR-T w leczeniu białaczek i chłoniaków opowiadają lekarze Marcin Czekała i Mikołaj Kolasiński:

Więcej szczegółów o refundacji i samej terapii CAR-T przeczytacie w Rynku Zdrowia:

https://www.rynekzdrowia.pl/serwis-hematoonkologia/Terapia-CAR-T-od-wrzesnia-dostepna-dla-pacjentow-z-ostra-bialaczka-limfoblastyczna-Nauka-dala-nam-ten-medyczny-cud