Terapia CAR-T u dziecka – pierwsza w Polsce!

3 marca 2020 we Wrocławskiej Klinice Przylądek Nadziei miało miejsce pierwsze w Polsce podanie komórek CAR-T u dziecka, które od 7 lat walczy z białaczką limfoblastyczną. Zostały u niego wykorzystane już wszystkie dostępne opcje terapeutyczne, w tym 2 przeszczepienia komórek krwiotwórczych, blinatumomab i inotuzumab ozogamycyny.

X

Terapia CAR-T u dziecka – pierwsza w Polsce!

CAR-T

CAR-T jest rodzajem spersonalizowanej immunoterapii, wykorzystującej komórki układu immunologicznego (limfocytów T) pacjenta, które odpowiednio zaprogramowane stają się lekiem przeciwko komórkom nowotworowym. U dzieci stosuje się ją w nawrotowej ostrej białaczce limfoblastycznej typu B (B-ALL), w przypadkach, dla których nie ma innych rozwiązań terapeutycznych dających szansę na wyleczenie.

Technologia CAR T dostępna jest w Polsce od jesieni 2019 r. , w grudniu 2019 r. USK Wrocław dokończyło proces certyfikacji potwierdzający gotowość ośrodka do leczenia terapią genową CAR-T pacjentów pediatrycznych zmagających się z oporną lub nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).