W czerwcu ruszył projekt CALL-POL dla dzieci z ALL

Metody leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, zaproponowane w ramach projektu Childhood ALL in Poland (CALL-POL), stawiają Polską onkohematologię dziecięcą wśród najlepszych na świecie. Dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych umożliwiają dostęp z nowoczesnych terapii, niektórych unikatowych i dotąd nierefundowanych. Celem projektu jest dążenie do ograniczenia stosowania chemioterapii oraz toksyczności leczenia małych pacjentów i, przede wszystkim, zwiększenie szans na wyleczenie – nawet do 95 procent przypadków!

X

W czerwcu ruszył projekt CALL-POL dla dzieci z ALL

65586295_2326424327627218_7603577206236774400_o

Projekt CALL-POL koordynowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (pod kierownictwem Prof. Wojciecha Młynarskiego) przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Partnerami klinicznymi są wszystkie ośrodki hematoonkologii dziecięcej w Polsce, a więc 16 szpitali. W praktyce oznacza to, że każde dziecko, które otrzyma diagnozę ostrej białaczki limfoblastycznej będzie leczone na swoim oddziale (najbliżej miejsca zamieszkania), ale jego leczenie, w zależności od podtypu choroby, będą koordynowali eksperci z Łodzi i ze Śląska (z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu). Grupę badaną będą zatem stanowić dzieci z całej Polski, których przewidywana liczba będzie wynosić ok. 550-600, a średni czas obserwacji to około 46 miesięcy.

Projekt zakłada bardzo szczegółowe badania genetyczne, które mają wyłonić podtypy ALL. Dziecko z rozpoznaną chorobą ALL rozpoczyna leczenie w lokalnym ośrodku, a próbka szpiku pobierana w dniu diagnozy (zawierająca komórki białaczkowe) jest wysyłana do badań molekularnych w specjalistycznym laboratorium “Oncolab im. WOŚP” w Łodzi ( takie badania wykonują także laboratoria w Zabrzu i Lublinie). Badania te mają na celu zdiagnozowanie konkretnych defektów genetycznych, które determinują wybór najlepszej terapii dopasowanej pod konkretny podtyp choroby. Podtypów, w grupie od 200 do 230 diagnozowanych rocznie, może być nawet 50! Do tej pory wszystkie te dzieci były leczone niemal jednakowo. Teraz dzięki szczegółowej diagnostyce molekularnej lekarze zastosują najlepszą możliwą terapię ułożoną dla konkretnego pacjenta.

Projekt CALL-POL to trzy badania kliniczne: 

  • Zastosowanie Blinatumomabu i Bortezomibu w ramach protokołu AIEOP-BFM ALL 2017 trial in Poland
  • Stosowanie Imatinibu dla dzieci z mutacjami Ph+ oraz niektórymi Ph-like, w ramach EsPhALL2017 trial in Poland
  • Dodanie Ruxolitinibu dla dzieci z niektórymi mutacjami Ph-Like (które gorzej odpowiadają na leczenie), w ramach Rux-ALL2019 trial in Poland

Co oznacza udział w badaniu klinicznym?

Powyższe badania kliniczne zakładają losowy dobór metody leczenia (randomizację), a więc prowadzący badanie naukowiec/lekarz nie może wpływać na decyzję, czy dany uczestnik otrzyma leczenie standardowe, czy testowany produkt. Ogromną zaletą przystąpienia do projektu jest fakt, że Polska staje się pełnoprawnym uczestnikiem światowych badań klinicznych dotyczących nowych terapii dla ALL, co poza oczywistą korzyścią w poprawie wyników leczenia, daje Polsce lepszą pozycję w przypadku pojawieniu się kolejnych nowych protokołów leczenia ALL.

Warto dodać, że większość dzieci będzie leczonych tak jak dotychczas, a więc zgodnie z wytycznymi protokołu AIEOP-BFM ALL 2017, a dodatkowe terapie w ramach wymienionych badań klinicznych dotyczą głównie tych pacjentów, którzy gorzej reagują na leczenie (są kwalifikowani do wysokiej grupy ryzyka, tzw. HR i/lub mają zdiagnozowane konkretne, gorzej rokujące defekty genetyczne).

Rekrutacja do projektu trwa.

Źródła
  1. dziennikzachodni.pl
  2. umed.pl
  3. lodz.wyborcza.pl