Za nami wrześniowy webinar z psychoonkologiem

Wiadomość o chorobie nowotworowej dziecka to szok dla rodziców i bliskich. Pojawia się mnóstwo emocji, z którymi trudno sobie poradzić i wiele trudnych pytań, na które niełatwo znaleźć odpowiedź. W takiej sytuacji wsparciem może okazać się rozmowa z psychoonkologiem. Pomocy można także szukać w publikacjach czy filmach edukacyjnych, a także poprzez kontakt z innymi rodzicami dzieci z chorobami nowotworowymi i wymianę doświadczeń.

X

Za nami wrześniowy webinar z psychoonkologiem

06_Psychoonkolog_zaproszenie

Szczegóły wydarzenia:

 • tytuł: Rola psychoonkologa w procesie leczenia
 • data: 9 września 2021 roku (czwartek), g. 18.00
 • gość: Prof. Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Psycholog w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii UM w Lublinie
 • prowadząca: Ewa Majewska, redaktor naczelna portalu onkorodzice.pl
 • opis wszystkich spotkań online dostępny także w zakładce Webinary

 

Na spotkaniu

Omówione zostały różne aspekty radzenia sobie z chorobą dziecka i spróbujemy znaleźć odpowiedzi na często pojawiające się pytania onkorodziców, m.in.:

 • Psychoonkolog – kto to jest i jaka jest jego rola?
 • Jak poradzić sobie z informacją o zdiagnozowanej chorobie nowotworowej naszego dziecka?
 • Jak rozmawiać o chorobie z dzieckiem, rodzeństwem, rodziną i najbliższymi?
 • Jak przebiega adaptacja dzieci i młodzieży do choroby nowotworowej i jak rodzic może ten proces wspierać? Kiedy warto zwrócić się o pomoc do psychoonkologa?
 • Onkodziecko i szkoła – jak pomóc utrzymać kontakt z rówieśnikami i nauczycielem oraz przygotować dziecko na trudne pytania kolegów i koleżanek
 • Gdzie rodzić może uzyskać pomoc, jeśli na oddziale brakuje wsparcia psychoonkologa lub jest ono niewystarczające?
 Jakie książki i publikacje mogą być pomocne?
 • Psychologiczne aspekty bólu – co to znaczy? Jakie działania mogą łagodzić ból fizyczny i psychiczny u dziecka?
 • Po skończonym leczeniu – jak mądrze wspierać dziecko w powrocie do pełni zdrowia oraz życia społecznego?

Zapraszamy do obejrzenie nagrania webinaru!

Nadchodzące spotkania

W październiku zapraszamy na webinar z udziałem Pana Profesora dr hab. med. Jana Styczyńskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, kierownika Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Data: 7 październik 2021, czwartek godz. 18:00
Tematyka: Rola konsultanta krajowego oraz zapobieganie infekcjom u dzieci podczas leczenia onkologicznego

UWAGA: Informacje przekazywane podczas webinarów mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie mogą być utożsamiane z konsultacją czy poradą lekarską, ani służyć do uzyskania diagnozy czy potwierdzenia choroby rozpoznanej już przez lekarza.