Co się działo w onkologii dziecięcej w roku 2022

Onkologia dziecięca jest młodą podspecjalnością pediatrii, która dynamicznie rozwija się od 70 lat. W tym czasie wyleczalność tych chorób z 15% w latach 60. XX w. wzrosła obecnie do niemal 80%. Postęp medycyny w tej dziedzinie jest dziś tak duży, bo leczenie kompleksowe obejmujące chirurgię, chemioterapię systemową czy radioterapię wspierane jest dziś przez rozwój badań genetycznych i molekularnych.

Podsumowując 2022 rok w onkologii dziecięcej w Polsce zwracamy uwagę właśnie na te wydarzenia, procesy, badania, które naszym zdaniem dają nadzieję na jeszcze szybszy postęp w onkologii dziecięcej. W konsekwencji zwiększając szanse na dalszy wzrost wyleczeń dzieci z chorobą nowotworową i dając nadzieję młodym pacjentom i ich rodzicom.

X

Co się działo w onkologii dziecięcej w roku 2022

Styczeń

Leczenie neuroblastomy

Rozpoczęcie niekomercyjnego badania klinicznego (finansowanego przez Agencję Badań Medycznych) „Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na leczenie standardowe oraz ze wznową lub progresją choroby.” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.  Program zakłada wykorzystanie synergicznego działania chemioterapii i immunoterapii z użyciem przeciwciał anty-GD2 (lek dinutuksymabu beta) w celu przełamania oporności komórek neuroblastoma i zwiększenia szansy na trwałe wyleczenie.

Radioterapia z wykorzystaniem traktografii

Planowanie napromieniania z wykorzystaniem traktografii wdrażane jest w Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dzieciecego Centrum Onkologii Instytut Im. M. Skłodowskiej-Curie.

System ten pozwala na dokładniejsze określenie obszaru struktur prawidłowych, szczególnie w neuroonkologii.

Luty

Polsko -amerykańska rada onkologiczna ds. guzów mózgu u dzieci

Dzięki zaangażowaniu profesora Mohameda Abdelbakiego z St. Louis i onkologów z Centrum Zdrowia Dziecka lekarze mogą prowadzić międzynarodowe konsultacje szukając wspólnie najlepszych możliwości leczenia.

W lutym odbyła się pierwsza polsko-amerykańska rada onkologiczna do spraw guzów mózgu, w spotkaniu wzięli udział lekarze z Warszawy, Gdańska, Lublina i Krakowa. 

Terapia komórkami układu odpornościowego NK

Po raz pierwszy w Polsce w Klinice Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zastosowano terapię komórkami układu odpornościowego NK u 18 letniego pacjenta chorego na  na ostrą białaczkę szpikową (AML). Celem było przygotownie go do dalszego leczenia – eksperymentalnej terapi komórkami Uni-CAR-T anty CD123 w ramach badania klinicznego fazy I w Niemczech.

Marzec

Pierwszy pacjent włączony do badania nad chłoniakiem

Kilkuset dzieci i nastolatków z całego świata jest kwalifikowanych do badania nad chłoniakiem, które prowadzi Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu a finansuje Agencja Badań Medycznych.

Pierwszy pacjent w Polsce przystąpił już do badania, którego celem jest wypracowanie optymalnego leczenia dzieci cierpiących z powodu chłoniaka limfoblastycznego (LBL) – rzadkiego podtypu chłoniaka nieziarniczego u pacjentów do 18 roku życia. Z danych z ostatnich 20 lat wynika, że w Polsce co roku diagnozuje się około 15 takich przypadków. Badanie rozpoczęło się w ub. r., zaplanowane jest na 7 lat, a uczestniczą w nim ośrodki: w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Chorzowie, Olsztynie, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie i Zabrzu.

Kwiecień

Pomoc medyczna dla pacjentów z Ukrainy

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej otrzymało nagrodę PTOHD Wizjonerem Zdrowia Wprost 2022 w kategorii: Pomoc Medyczna i Humanitarna.

Dzięki szybkiej interwencji PTOHD dzieci i nastolatkowie chorzy onkologicznie z Ukrainy zostali ewakuowani i przetransportowani do klinik, m.in. w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Nagrody są przyznawane osobom, które zmieniają sytuację polskich pacjentów i system ochrony zdrowia.

Pierwszy w Lublinie ośrodek rehabilitacji dla dzieci chorych onkologicznie

W Lublinie powstał pierwszy ośrodek rehabilitacji dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Bezpłatną pomoc specjalistów w zakresie rehabilitacji ruchowej, masażu, rehabilitacji SI otrzymują dzieci zarówno z Polski jak i z Ukrainy.

Powstanie ośrodka to inicjatywa onkorodziców, którzy chcieli stworzyć przyjazną, kolorową przestrzeń dla dzieci, aby mogły powracać do zdrowia, bawić się, odpoczywać i miło spędzać czas. Poza wsparciem rehabilitacyjnym planowane są także zajęcia logopedyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, arteterapia, warsztaty dietetyczne.

Maj

Nagroda Zaufania Złoty OTIS Semper Idem dla prof. Wojciecha Młynarskiego

Prof. Wojciech Młynarski – kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został wyróżniony Nagrodą Zaufania Złoty OTIS Semper Idem: za niezłomność w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jury doceniło zaangażowanie Profesora w pomoc chorym onkologicznie dzieciom z Ukrainy, który koordynował działania z ramienia Towarzystwa Onkologii i Hematologii.

Nowa terapia CAR-T dla T-ALL już jest możliwa!

Wyjątkowo informacja nie z Polski, ale warta zauważenia. Brytyjscy specjaliści po raz pierwszy wyleczyli nastolatkę terapią CAR-T chorującą na ostrą białaczkę limfoblastyczną T-komórkową oporną na terapię.

Wzorem CAR-T dla ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej (B-ALL) mamy nadzieję, że również CAR-T dla T-ALL będzie dostępna w przyszłości dla polskich pacjentów.

Czerwiec

Nagroda Fundacji DKMS dla prof. Tomasza Szczepańskiego

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański został wyróżniony i uhonorowany statuetką „za współtworzenie idei ratującej życie” przez Fundację DKMS z okazji przeprowadzenia 10-cio tysięcznego przeszczepu szpiku od dawcy Fundacji.

W polskim rejestrze Dawców szpiku jest ponad 2 mln zarejestrowanych osób, a 10 tysięcy osób oddało dla swojego „bliźniaka genetycznego” krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik.

Lipiec

Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych w Gliwicach

W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach została otworzona Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych (POMD) w wieku od 18 do 39 lat, dedykowana chorym którzy zachorowali na nowotwór złośliwy w wieku poniżej 18 lat i rozpoczęli leczenie onkologiczne w Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W ramach POMD prowadzona będzie kontrola onkologiczna, jak i kompleksowe monitorowanie pod kątem późnych powikłań leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarny zespół.

Sierpień

Badanie kliniczne BUTTERFLY

Uruchomiono badanie kliniczne BUTTERFLY p.t. “Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga”. Projekt zakłada stosowanie zaawansowanej terapii (chemioimmunoterapii personalizowanej) z udostępnieniem nowego przeciwciała dla wszystkich polskich dzieci i młodych dorosłych z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga, na którego komórkach zostanie stwierdzona ekspresja gangliozydu GD2.

Wrzesień

Lek Mylotarg dla pacjentów z AML został objęty refundacją

Od 1 września w ramach programu lekowego refundacją został objęty lek, przeciwciało monoklonalne, gemtuzumab ozogamycyny (Mylotarg). Jest on wskazany w leczeniu w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną chorych w wieku 15 lat i powyżej z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML).

Lek jest zarejestrowany do chorych z ekspresją antygenu CD33.

Prof. Tomasz Szczepański w Radzie Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański znalazł się w gronie 21 wybitnych osobowości świata medycznego powołanych do Rady Ekspertów utworzonej przez Naczelną Radę Lekarską 2 września 2022 roku.

Październik

Nowy pawilon Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu

Dzieci i młodzież będą korzystały z 8 sal dziennego pobytu oraz sal jedno- i dwuosobowych, z przeznaczeniem dla 40 dzieci. Każda sala wyposażona jest w prywatną łazienkę a przy łóżkach stoją specjalne rozkładane fotele dla rodziców.

Przejście w wiek dorosły z dziecięcego – propozycja do  Narodowej Strategii Onkologicznej

Rozwiązania systemowe opracował zespół ekspertów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej i wydał w formie dokumentu p.t.  “Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej”. Uwzględniono w nim rozwiązania dla różnych grup nowotworów: hematologicznych, mięsaków, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w zakresie leczenia, zarówno aktualnego jak i podtrzymującego oraz wieloletniej opieki odległej po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Nagroda The DAISY dla Zuzanny Cepowskiej

Pielęgniarki z Polski otrzymały najważniejszą w USA nagrodę The DAISY Award for Extraordinary Nurses za pracę pielęgniarki. Doceniona została ich praca w ramach międzynarodowego projektu ewakuacji dzieci chorych onkologicznie z Ukrainy i pracy w Klinice Jednorożca. Kierownikiem pielęgniarek w Klinice Jednorożca jest od samego początku pracując na oddziale VI Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zuzanna Cepowska.

Nominacje do nagrody pochodzą od pacjentów, opiekunów i personelu, a jej opis na stronie szpitala St. Jude brzmi „ za wykazanie się wiedzą kliniczną, troskliwą opieką i przywództwem”, jako „wybitny wzór do naśladowania w społeczności pielęgniarskiej”.

Laserowa termoablacja głęboko położonego guza mózgu

Zespół Neurochirurgów z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie po raz pierwszy w Polsce wykonał Laserową Termoablację głęboko położonego guza mózgu u dziecka. Aż trudno w to uwierzyć, ale zabieg przeprowadzono bez otwierania czaszki! Przez cały czas trwania operacji pacjent był stale badany w Rezonansie Magnetycznym, co pozwoliło kontrolować zakres niszczenia guza. 10-letni chłopiec już po dwóch dniach wrócił już do domu.

Sprzęt do operacji zakupiła Fundacja WOŚP.

Listopad

Nagroda Medycyna Jutra dla prof. Anny Raciborskiej

Nagroda  “Medycyna Jutra” Prezesa Agencja Badań Medycznych dla prof. Anny Raciborskiej z Instytut Matki i Dziecka  kategorii “Główny Badacz” jako liderki innowacyjnych projektów z dziedziny onkologii dziecięcej.

II miejsce w konkursie Złoty Skalpel

Zespół prof. Anny Raciborskiej zajął II miejsce za: Autorskie, pediatryczne, niekomercyjne badania kliniczne w IMID obejmujące leczenie celowane i immunoterapię – BUTTERFLY.

 

Za codzienną pracę wszystkim lekarzom onkologom oraz całemu personelowi medycznemu, za zaangażowanie w poprawę wyników i standardów leczenia dzieci chorych onkologicznie – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!