Ebook dla rodziców pacjentów z histiocytozą

Histiocytoza to rzadka choroba układu krwiotwórczego, która powstaje w wyniku zaburzenia proliferacji (dzielenia) i różnicowania komórek układu fagocytarnego, które w normalnych warunkach pełnią funkcje obronne i mają znaczącą rolę w procesach fizjologicznych metabolizmu. Czasami jednak komórki, które powinny chronić organizm przed różnego typu zagrożeniami, same stają się dla niego niebezpieczne i powodują powstanie objawów choroby. Jedną z takich chorób jest histiocytoza.

Zachęcamy do zapoznania się z ebookiem dla rodziców pacjentów z histiocytozą przygotowanym przez zespół lekarzy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anny Raciborskiej.

X

Ebook dla rodziców pacjentów z histiocytozą

Histiocytoza-informator-POLHISTIO

U dzieci i młodzieży najczęściej (20-25 nowych przypadków rocznie) występuje histiocytoza z komórek Langerhansa (LCH). Najczęściej chorują dzieci do 6 r.ż. Histiocytoza z komórek Langerhansa może dotyczyć wielu różnych narządów i układów:

  • u 77-80% chorych jest zajęty układ kostny,
  • u 25-39% obejmuje skórę,
  • powiększone węzły chłonne (limfadenopatia) stwierdza się u 19% dzieci (najczęściej przy równoczesnym zajęciu układu kostnego),
  • zajęcie śluzówek u 13%,
  • u 13% pacjentów ma nacieki w układzie pokarmowym,
  • u 6% dochodzi do nacieków w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Zespół lekarzy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, opracował ebook ze zbiorem informacji dla rodziców pacjentów z histiocytozą:

Zobacz ebook

 

Na stałe informator umieszczamy także na stronie pozostale nowotwory

Źródło 

  1. https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/kliniki-i-oddzialy/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-onkologicznej/histiocytoza-z-komorek-langerhansa
  2. https://hematoonkologia.pl/informacje-dla-chorych/news/id/3469-histiocytoza-co-to-takiego
  3. Źródło