Międzynarodowa kampania “Drzewo życia”

15 lutego 2021 to wyjątkowe 20. obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Nowotworami u Dzieci (ICCD), w którym międzynarodowe organizacje Childhood Cancer International (CCI) oraz International Society of Pediatric Oncology (SIOP) przedstawiają wspólną trzyletnią kampanię – “Drzewo życia”.

X

Międzynarodowa kampania “Drzewo życia”

ToL ICCD Campaign 2021

Wszyscy członkowie społeczności zajmującej się nowotworami dziecięcymi zaproszeni są do udziału w tej trzyletniej kampanii ICCD Tree of Life (Drzewo życia – symbolizujące wzrost i nieustanne odradzanie), która ma na celu zwiększenie świadomości na temat rosnących szans wyleczenia nowotworów u dzieci oraz poprawę jakości opieki nad pacjentami, które przeżyły nowotwór w dzieciństwie.

Nowotwór jest co roku diagnozowany u ok. 400 000 dzieci w wieku od 0 do 19 lat. CCI i SIOP są partnerami WHO i współpracując z różnymi instytucjami z całego świata, mają na celu zwiększać wyleczalność, szczególnie w krajach ubogich, gdzie przeżycie pięcioletnie wynosi nawet 20%, podczas gdy w krajach rozwiniętych przekracza ono 80%. W najbliższych latach 2021 – 2023, w ramach kampanii Tree of Life, CCI i SIOP będą ze szczególną uwagą zachęcać do współpracy i aktywnego wspólnego działania, aby poprawić wyleczalność nowotworów u dzieci oraz podnosić jakość ich życia.

Childhood Cancer International Europe to największa ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca 67 organizacji z 30 krajów w Europie. Jej wizją jest leczenie dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową w taki sposób, by zapobiec lub maksymalnie zmniejszyć skutki uboczne choroby oraz podejmowanej terapii. CCI Europe ściśle współpracuje ze specjalistami z zakresu onkologii, psychologii, środowiskiem akademickim, naukowcami, przedstawicielami różnych grup społecznych i organizacjami pozarządowymi w całej Europie. Misją CCI Europe jest zrzeszanie rodziców, pacjentów i osób, które z powodzeniem zakończyły leczenie onkologiczne oraz wspieranie ich w dążeniu do poprawy opieki medycznej i psychospołecznej dla dzieci i młodzieży. Organizacja działa także w zakresie wdrożenia europejskich standardów opieki w celu wyeliminowania wciąż istniejących nierówności oraz poprawy jakości życia pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym.

João de Braganca, prezes Childhood Cancer International

W Międzynarodowym Dniu Walki z Nowotworami u Dzieci przemawiamy jednym głosem: głosem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych chorych na raka z całego świata, zwłaszcza tam, gdzie wskaźniki przeżywalności są skandalicznie niskie. W tym dniu cała społeczność dzieci chorych onkologicznie trzyma się za ręce, aby zwrócić uwagę na to ważne wyzwanie. Musimy – i możemy – poprawić wskaźniki przeżywalności, zwłaszcza w krajach o niskich i niskich średnich dochodach, bo lepsza skuteczność leczenia jest możliwa i to dzięki wspólnym działaniom.

Fundacja ISKIERKA wraz z Fundacja Na Ratunek są jedynymi organizacjami w Polsce, które są członkami europejskiej międzynarodowej organizacji CCI Europe (Childhood Cancer International). W Fundacji ISKIERKA znajdziecie osobę wyznaczoną do kontaktu z poszczególnymi organizacjami w Europie. Obydwie organizacje współpracują by mieć dostęp do tego co dzieje się w Europie w zakresie leczenia, nowych protokołów, leków organizacji pacjenckich i rodzicielskich.

Obecność na arenie międzynarodowej to szansa na poszerzanie własnych kompetencji i jednocześnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi organizacjami. To także okazja do zabrania głosu w dialogu poświęconym prawom i potrzebom małych pacjentów onkologicznych oraz w zwiększaniu świadomości na temat chorób nowotworowych u dzieci.