Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

X

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Klinika Onkologii
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
Sekretariat tel. 22 815 17 87
e-mail: onkologia@czd.pl