Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

X

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. 42 6177705
e-mail: chirurgia@usk4.umed.lodz.pl
Kierownik: prof. nadzw. dr hab.n.med. Przemysław Przewratil