Klinika Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

X

Klinika Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 3033362
Kierownik: dr n.med. Przemysław Wolak