Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

X

Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 5854510
e-mail: kiknchintr@cm.umk.pl
Kierownik Kliniki – dr hab. n. med. Maciej Śniegocki