Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

X

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Sekretariat tel. 32 37 04 372
e-mail: pedhemonk@sum.edu.pl