Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

X

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Sekretariat tel. 12 333 92 20, 12 333 92 21
e-mail: onkohemdz@cm-uj.krakow.pl