Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

X

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 2788074
e-mail: CyberKnife@io.gliwice.pl
Kierownik Zakładu Radioterapii: prof. dr hab. med. Leszek Miszczyk