6-MP

X

6-MP

  • Kategoria: Chemioterapia

Wskazania:stosowany w leczeniu m.in ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chorób autoimmunologicznych

lek cytostatyczny – antymetabolit, lek przeciwnowotworowy i immunopresyjny, stosowany w leczeniu m.in białaczki ALL i chorób autoimmunologicznych

Droga podania

metoda podania

Doustnie

(tabletki)

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.