IFO

X

IFO

cytostatyk alkilujący. Należy do przeciwnowotworowych leków oksazafosforinanowych. Skuteczny w leczeniu zarówno guzów litych, jak i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego m.in. białaczek i chłoniaków. Stosowany w monoterapii jak i z cytostatykami z grupy antymetabolitów, taksanów, epipodofilotoksyny, antybiotyków antracyklinowych, pochodnych platyny i z L-asparaginazą.

UWAGA! Zawsze sprawdzaj etykietę leku. Wiele leków wygląda tak samo. Nie należy przyjmować żadnych nowych leków, w tym leków dostępnych bez recepty lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą o tym, co zrobić w przypadku pominięcia dawki, reakcji alergicznej lub nagłe- go wypadku. Informacje te nie stanowią pełnego przewodnika i nie zastępują rozmowy z lekarzem prowadzącym.