Wsparcie i leczenie onkodzieci z Ukrainy

W ciągu ostatniego miesiąca ponad 600 dzieci onkologicznie chorych ewakuowano z Ukrainy i umieszczono w ośrodkach onkologicznych w Europie, Kanadzie i USA w celu kontynuacji leczenia. Kluczową rolę w tych działaniach ma współpraca wielu organizacji polskich i międzynarodowych.

W Polsce koordynowaniem przydzielania Onkodzieci z Ukrainy do polskich ośrodków zajmuje się prof. Wojciech Młynarski w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W celach logistycznych, pod Kielcami powstała Klinika Jednorożca, która pełni funkcję punktu triage-owego oraz bazy tranzytowej.

 

X

Wsparcie i leczenie onkodzieci z Ukrainy

onkopomocUKR

Kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę do naszego kraju trafiły pierwsze rodziny uchodźców z dziećmi chorymi onkologicznie. Dzięki błyskawicznej reakcji onkohematologów ze wszystkich ośrodków w Polsce i działaniom koordynowanym przez prof. Wojciecha Młynarskiego z Łodzi rozpoczęto lokowanie małych pacjentów w specjalistycznych klinikach. Ilość przybywających onkodzieci jednak znacznie przekroczyła możliwości polskich klinik. Dlatego podjęto kroki nad poszukiwaniem miejsc w klinikach w Europie oraz poza nią, w co bardzo zaangażowała się Fundacja Herosi wraz z amerykańską organizacją St Jude Global, w zakresie ewakuacji ukraińskich chorych dzieci, organizacji  transportu, tłumaczeniu dokumentacji medycznej oraz szukaniem miejsc na kontynuację leczenia. Do współpracy na poziomie międzynarodowym włączyły się także SIOPE (International Society od Paediatric Oncology) i CCI (Childhood Cancer International).

INFOLINIA DLA LEKARZY I RODZICÓW ONKODZIECI Z UKRAINY

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD) uruchomiło dla pacjentów ukraińskich infolinię w językach polskim, ukraińskim i angielskim:

  • język polski/angielski – 887 662 886,
  • język ukraiński – 887 669 934.

Dzięki infolinii można przeprowadzić sprawną identyfikację pacjentów oraz zdalny triaż. Infolinię obsługują m.in. lekarze i studenci kierunków okołomedycznych.

KLINIKA JEDNOROŻCA – OŚRODEK TRANSFEROWY

4 marca działalność rozpoczęła Klinika Jednorożca im. Mariana Wilemskiego w Bocheńcu pod Kielcami. To ośrodek transferowy dla ukraińskich dzieci z chorobami nowotworowymi i towarzyszących im rodzin. Przebywają tam dzieci, dla których zabrakło miejsc w polskich klinikach. Równocześnie klinika pomieści 100 osób: nieletnich pacjentów wraz z rodzinami. Mali Onkowojownicy przechodzą tam wstępne badanie lekarskie przed podróżą do docelowej placówki medycznej. Do tego czasu pozostają pod czujnym okiem polskich specjalistów.

W poszukiwaniu miejsca dla ośrodka transferowego, koordynacji działań i logistyce ogromną rolę odegrała Fundacja Herosi, ściśle współpracująca z St Jude Global.

Historię pierwszych 2 tygodni działań polskich lekarzy po wybuchu wojny w Ukrainie oraz o działalności Kliniki Jednorożca przeczytacie w artykule Ewy Biernackiej:

Dzieci zagrożone chorobą nowotworową i wojną pod opieką jednorożca i lekarzy

STANOWISKO SIOP W OBLICZU AGRESJI ROSJI

SIOP (International Society od Paediatric Oncology), reprezentując światową społeczność onkologii dziecięcej, współpracuje obecnie z: St. Jude Global, SIOP Europe, Childhood Cancer International i Childhood Cancer International Europę (CCI Europe), a także instytucjami, rządami i Światową Organizacją Zdrowia w celu ewakuacji młodych pacjentów z chorobami nowotworowymi i ich rodzin z Ukrainy.

W swoim liście, prezydent SIOP, prof. Kathy Pritchard-Jones wzywa m.in. prezydenta Wladimira Putina do działań mających na celu ochronę i wsparcie dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi w Ukrainie poprzez:

  • ochronę ukraińskich pracowników służby zdrowia, ich pacjentów i rodzin zgodnie z Konwencją Genewską i przepisami międzynarodowymi,
  • powstrzymania się od ataków na szpitale i inne ośrodki opieki zdrowotnej na Ukrainie,
  • bezpiecznego dostarczania pomocy humanitarnej do atakowanych ukraińskich miast.

Prof. Kathy Pritchard-Jones wspomina o członkach SIOP z całego świata, w tym z Ukrainy i Rosji, z których wielu przyczyniło się do realizacji “Narodowego Centrum Badań Medycznych Hematologii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej im. Dmitrija Rogaczowa”, oficjalnie otwartego w czerwcu 2011 roku pod patronatem prezydenta Putina. SIOP apeluje do prezydenta, aby pilnie zadbał o to, by wszystkie dzieci wymagające pomocy medycznej na Ukrainie miały dostęp do opieki w bezpiecznych warunkach.

Swój list kończy słowami:

Naszym wspólnym celem jest zapewnienie, by “żadne dziecko nie umarło na raka: wylecz więcej, zaopiekuj się wszystkimi”, ale kiedy działania wojenne wywołują kryzys humanitarny, pracownicy służby zdrowia są bezpośrednio narażeni na niebezpieczeństwo na linii frontu, a dzieci cierpią najbardziej. Los dzieci i nastolatków chorych na raka na Ukrainie jest w waszych rękach i z szacunkiem prosimy, abyście jako rząd Rosji wysłuchali naszego apelu i podjęli trudne, ale potrzebne kroki, aby ich chronić.

Pełną treść listu w oryginale (w języku angielskim) można przeczytać na stronie:

List SIOP do Prezydenta Putina i Ministra Zdrowia 

ORGANIZACJE WSPIERAJĄ ONKODZIECI Z UKRAINY

Na pierwszą informację o ucieczce dzieci chorych onkologicznie z Ukrainy, organizacje, które na co dzień wpierają Onkodzieciaki i ich rodziny, zareagowały błyskawicznie.

Obecnie, każda dziecięca klinika onkologiczna w Polsce ma pod opieką od kilku do kilkunastu ukraińskich małych pacjentów, którzy są pod troskliwą opieką polskich lekarzy i personelu medycznego. Zdecydowana większość rodzin uciekających z Ukrainy ma przy sobie jedynie bagaż podręczny i nie ma gdzie mieszkać. Potrzebują wsparcia na wielu płaszczyznach, począwszy od podstawowych ubrań i środków higieny, poprzez zakwaterowanie, wsparcie psychologiczne czy pomoc formalno-prawną. W tych obszarach nieocenioną pomoc niosą współpracujące z dziecięcymi klinikami onkologicznymi organizacje. Oprócz bezpośredniego i doraźnego działania w Polsce, zbierają one także fundusze i przygotowują transporty środków medycznych oraz opatrunkowych dla ukraińskich szpitali.

Na poziomie międzynarodowym kluczową rolę odgrywa St. Jude Global, która stworzyła program SAFER Ukraine i zaprosiła do współpracy SIOPE, CCI i wiele innych organizacji.

Więcej o programie SAFER Ukraine przeczytacie na stronie global.stjude.org/en-us/saferukraine.html 

PRZYDATNE INFORMACJE

Utworzyliśmy stronę, na której zbieramy przydatne informacje dla osób oferujących pomoc przybyłym z Ukrainy Onkorodzicom i opiekunom dzieci chorych onkologicznie:
Pomoc Onkodziceciom z Ukrainy

Część materiałów kierowana jest bezpośrednio do osób z Ukrainy, a część dla osób, które mają kontakt z ukraińskimi dziećmi i ich opiekunami. Znajdziecie tam m.in. informacje od PTOHD, kontakty do punktów pomocy psychologicznej, szkoły online, słowniczki czy książki i gry w języku ukraińskim.