Zobacz nasz webinar o zachowaniu płodności

Choroba nowotworowa oraz różne metody jej leczenia takie jak: chemioterapia, radioterapia czy operacja chirurgiczna mogą powodować późne skutki uboczne, w tym zwiększać ryzyko niepłodności. Gdy rodzice słyszą diagnozę nowotworu u swojego dziecka często nie są świadomi, że posiadanie przez niego potomstwa w przyszłości może być problemem. Po leczeniu onkologicznym ok 30 % dzieci i nastolatków może być bezpłodna.

Zapraszamy Was do rozmowy na ten temat z onkolożkami, które od kilku lat prowadzą nie tylko kampanię informacyjną o możliwościach wspierania płodności czy też konieczności kontroli gospodarki hormonalnej po zakończonym leczeniu ale prowadzą również działania na rzecz utrzymania płodności u pacjentów.

X

Zobacz nasz webinar o zachowaniu płodności

19_ONCOFERTILITY_plansza.001

Na spotkanie serdecznie zapraszamy onkorodziców, młodzież chorującą na nowotwór, ozdrowieńców oraz lekarzy onkologów, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresu oncofertility.

Szczegóły wydarzenia:

 • tytuł: Zachowanie płodności u dzieci po leczeniu onkologicznym
 • data: 25 maja, czwartek, godz. 18:00-19:00
 • gościnie:
  Dr hab. med. Ninela Irga-Jaworska
  Kierownik Katedry i Kliniki 
Pediatrii, Hematologiii Onkologii, 
Gdański Uniwersytet Medyczny
  Dr Adrianna Mulewska
  Oddział Hematologii Dziecięcej 
UCK w Gdańsku
 • prowadząca: Ewa Majewska, redaktor naczelna portalu onkorodzice.pl

Zobacz nagranie:

 

00:00 – Wstęp, jak doszło do rozpoczęcia procedur zachowania płodności u dzieci w GUMed

05:37 – Czynniki zwiększające ryzyko niepłodności w leczeniu onkologicznym

10:05 – Wyzwania związane z programem zachowania płodności – rozmowa z rodzicem, wiek oraz dojrzałość emocjonalna i płciowa dziecka, utworzenie zespołu oncofertility

24:11 – Metody zabezpieczenia płodności u chłopców i młodych mężczyzn

42:15 – Metody zabezpieczenia płodności u dziewczynek i młodych kobiet

47:19 – Monitorowanie procesu dojrzewania u dziecka po leczeniu, stała kontrola lekarska w dorosłości

1:00:27 – Bankowanie komórek

1:04:15 – Pytania rodziców: historia oncofertility w GUMed, finansowanie, leczenie AML – ryzyka, jakość pobranej do bankowania tkanki, ostra białaczka limfoblastyczna – ryzyka, zalecany lekarz dla chłopca, choroby hematologiczne – ryzyka, dojrzałość emocjonalna dziecka, wytyczne – Przegląd Pediatryczny, megachemia z autoprzeszczepem – ryzyka

1:15:20 – Podsumowanie

 

Dr hab. med. Ninela Irga-Jaworska jest członkinią nowo powołanej Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej (Onkofertility) w Polskim Towarzystwie Onkologicznym. Działalność Sekcji ma na celu: opracowanie zaleceń i wytycznych dotyczących zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory oraz edukację lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, ale także chorych i ich rodzin. Sekcja współpracując z innymi towarzystwami naukowymi (w tym z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej), wypracuje standardy w zakresie prowadzenia i bezpieczeństwa ciąży u chorych po leczeniu onkologicznym oraz przedstawi działania profilaktyczne w zakresie onkofertility dotyczące dzieci.

NA SPOTKANIU

Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące zachowania płodności (tzw. Oncofertility):

 • Jak leczenie onkologiczne wpływa na ograniczenie płodności?
 • Jakie są największe wyzwania w zakresie zachowanie płodności u dzieci i młodzieży chorujących na nowotwór?
 • Kiedy i jakie metody dotyczące zachowania płodności wdrożyć u chłopców, a jakie u dziewczynek? Jaką rolę pełni bank komórek jajowych i nasienia?
 • Jak powinna wyglądać rozmowa o zachowaniu płodności z dzieckiem chorym na nowotwór i jego rodzicami?
 • Gdzie można uzyskać pomoc i fachowe informacje o zachowaniu płodności?
 • Jak powinna wyglądać opieka po leczeniu onkologicznym w zakresie gospodarki hormonalnej?
 • Co to jest Sekcja Płodności w Chorobie Nowotworowej (Oncofertility) w Polskim Towarzystwie Onkologicznym i jakie ma zadania?

Wiele zagadnień na temat płodności dzieci po leczeniu onkologicznym, czynnikach, które ją osłabiają oraz dostępnych metodach stosowanych w zależności od rodzaju planowej terapii, poruszonych jest w broszurach wydanych przez Berlińskie Stowarzyszenie Onkologiczne:

 • płodność chłopców – LINK
 • płodność dziewczynek – LINK

 

Wszystkie nagrane webinary znajdziesz na tej stronie oraz na Kanale YouTube.

Realizacja webinarów możliwa jest dzięki wsparciu ClickMeeting.

UWAGA: Treści przekazywane podczas webinarów mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie mogą być utożsamiane z konsultacją czy poradą lekarską, ani służyć do uzyskania diagnozy czy potwierdzenia choroby rozpoznanej już przez lekarza.