Zmiany w leczeniu nowotworów u dzieci w roku 2021

Pomimo trudów pandemii, miniony rok przyniósł kilka dobrych zmian w dziecięcej onkologii. Coraz więcej nowoczesnych terapii wprowadzanych jest do protokołów leczenia nowotworów u dzieci dzięki refundacji. Szczególnie zyskali mali pacjenci chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), ale dobre wieści usłyszeliśmy także w zakresie leczenia dzieci z DIPG (diffuse intrinsic pontine glioma).

X

Zmiany w leczeniu nowotworów u dzieci w roku 2021

Cure,The,Infection,With,Targeted,Medical,Treatment,With,Doses,Of

Styczeń 2021

Na początku roku na liście refundacji leków 2021 znalazł się inotuzumab ozogamycyny (Besponsa), dla dzieci stosowany we wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej w ramach RDTL (ratunkowy dostęp do technologii leczniczych).

Kwiecień 2021

Rozpoczęto rekrutację pacjentów do projektu POL HISTIO, w ramach którego prowadzone są 3 niekomercyjne badania kliniczne (HISTIOGEN, BRAVO i TRAM). Ich podstawowym celem jest optymalizacja postępowania oraz leczenia dzieci z rozrostami z komórek histiocytarnych. Koordynatorem projektu jest prof. Anna Raciborska – Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Badania dotyczą nie tylko histiocytozy z komórek Langerhansa, ale także innych histiocytoz u dzieci. Klinika Onkologii Instytutu Matki i Dziecka została wybrana, w postępowaniu konkursowym Agencji Badań Medycznych (ABM), na realizatora pierwszego w Polsce autorskiego projektu dotyczącego leczenia chorób z kręgu histiocytoz u dzieci. Więcej o projekcie przeczytacie TUTAJ.

Czerwiec 2021

Dużym sukcesem było uruchomienie długo wyczekiwanego projektu cALL-POL (Childhood ALL in Poland).  Koordynuje go Uniwersytet Medyczny w Łodzi (pod kierownictwem Prof. Wojciecha Młynarskiego) przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych projekt umożliwia dostęp do nowoczesnych terapii, niektórych unikatowych i dotąd nierefundowanych, co stawia Polską onkohematologię dziecięcą wśród najlepszych na świecie.

Projekt cALL-POL to badania kliniczne z zastosowaniem czterech nowoczesnych leków:

  • Zastosowanie BlinatumomabuBortezomibu w ramach protokołu AIEOP-BFM ALL 2017 trial in Poland
  • Stosowanie Imatinibu dla dzieci z mutacjami Ph+ oraz niektórymi Ph-like, w ramach EsPhALL2017 trial in Poland
  • Dodanie Ruxolitinibu dla dzieci z niektórymi mutacjami Ph-Like (które gorzej odpowiadają na leczenie), w ramach Rux-ALL2019 trial in Poland

Projekt cALL-POL to także zaawansowane badania molekularne komórek nowotworowych u każdego dziecka z ALL. Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ.

Lipiec 2021

Z początkiem wakacji ruszyła rekrutacja do projektu DIPGen “Zastosowanie terapii celowanej u dzieci od 3 do 18 roku życia z rozpoznaniem rozlanego naciekającego glejaka mostu (diffuse intrinsic pontine glioma – DIPG) w oparciu o wyniki badań genetycznych. DIPGen zakłada przeprowadzenie ujednoliconego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u około 100 dzieci z DIPG. Okres rekrutacji od 1.07.2021 do 30.06.2025 ( 4 lata). Więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ

Wrzesień 2021

Od tego miesiąca dostępna jest bezpłatnie immunoterapia w leczeniu opornej i nawrotowej ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, w której rozpoznawanym antygenem jest CD19. Są to terapie ratunkowe, tzw. ostatniej szansy, stosowane, gdy zostały wykorzystane wszystkie inne możliwości leczenia. Warunkiem jej wdrożenia jest niepowodzenie co najmniej dwóch linii leczenia systemowego. Chodzi o dwa leki:

  • Blinatumomab (Blincyto) – lek wiąże się z antygenem CD19 na komórkach białaczkowych i z limfocytami T, a te zabijają komórki białaczkowe,
  • przełomowa terapia CAR-T (tisagenlecleucel) – polega na pobraniu od małego pacjenta limfocyty T są modyfikowane genetycznie i mnożone w laboratorium, a następnie podaniu ich z powrotem pacjentowi, aby walczyły z komórkami nowotworowymi. Z tej najnowszej terapii skorzystało już 11 dzieci w Polsce, u których zawiodły wszystkie inne opcje. Więcej o terapii CAR-T przeczytasz TUTAJ.

Postępy w leczeniu i bezpłatny dostęp do najnowszych terapii to zasługa onkologów i wielu innych osób związanych z onkologią dziecięcą. Dzięki nim coraz więcej dzieci może cieszyć się zdrowiem.
Dziękujemy Wam serdecznie za zaangażowanie, ogrom pracy i wielkie serce!